Serbian Flag Return to other Serbian translations
Kružna Tehnika

Streličarska Tehnika = Kružna Tehnika

Većina ljudi u steličarstvu smatra da je suština tehnike pucanja lukom i strelom u pravolinijskom pokretu. Pa i pored toga, kada ih malo „pritisnete“, ponekad i priznaju da donekle postoji i kružni pokret. Naprotiv, mi tvrdimo da se tehnika ispaljenja hica skoro potpuno sastoji od kružnog pokreta.

U skladu sa ovim, kao dopuna KSL Ciklusa Hica, Tehnika koju želimo da predstavimo na ovom mestu jeste tehnika koja se bezmalo u celini sastoji iz kružnih pokreta, za razliku od guraj-vuci tehnike koju upražnjava većina streličara, i koja se uglavnom sastoji iz pravolinijskog pokreta. Sa biomehaničkog aspekta ovo nije najbolja moguća tehnika.

Drska izjava, moguće, ali dozvolite da razmotrimo back tension sa biomehaničkog aspekta.

Postoje dve grane biomehanike – Kinematika i Kinetika. Kinematika proučava pokret, koji može biti ili linearan ili kružan. Kao što smo utvrdili ranije, „mi moramo napustiti verovanje da je ekspanzija ili linija sile, kako je nazivate, isključivo pravolinijski pokret koji se prostire samo u pravcu strele. Jednom, kada sa punim razumevanjem prihvatimo da ekspanzija nije samo pravolinijski pokret u smislu guraj-vuci, već daleko više rezultat velikog kružnog pokreta (Odnos Kretanja, vidi deo 9. Ciklusa Hica) u koji podrazumevamo kretanje obe lopatice ka kičmi (mali pokret), grudne kosti povezane grudnim zglobom (veći pokret) kao i prednju i zadnju ruku (najveći pokret)“, biće nam daleko lakše. Kao što smo rekli, streličarska tehnika se skoro u celini sastoji od kružnog pokreta. Postoji samo jedan deo tehnike koji se sastoji od pravolinijskog pokreta, i to od faze Pripreme do Sidrenja. Zbog navedenog, od suštinskog je značaja Transfer faza, kako bi se prebacili sa linearnog u kružni pokret, dok je kod neprekidnog pokreta ova promena pravolinijskog u kružni pokret nemoguća.

Još jedan biomehanički princip, princip „follow-through“, jasno potvrdjuje da je back tension zapravo kružni pokret. On se sastoji iz dva ključna elementa – Napetosti i Pravca. Napetost je back tension (napetost ledja) a Pravac je kružni pokret. Kroz celu fazu follow through streličar mora da oseti napetost u ledjima koja potiče od medjusobnog približavanja lopatica. Dakle to nije samo bog toga što lopatica zadnje ruke prilazi kičmenom stubu, već se i grudi „otvaraju“ kao posledica kružnog ledjnog pokreta.

Rotacija se odvija oko kičmenog stuba, kako se jasno može videti na ovom vebsajtu, pod Shot Sequence Photos Dejvida Barnsa, koji, kada pažljivo pogledate vertikalne linije, ukazuju na rotaciju oko kičme.

Koji je razlog da KSL Shot Cycle Tehnika bude superiorna nad drugim tehnikama, u biomehaničkom pogledu? – Smatramo da je razlog tome činjenica da prihvatajući ovu tehniku takmičari daleko bolje podnose ogroman pritisak kome su izloženi u individualnim mečevima, kako na Svetskim prvenstvima tako i na Olimpijskim igrama.

Interesantno istraživanje, koje je sproveo Tom Parrish, streličarski stručnjak iz SAD, poredi prosečne rezultate individualnih mečeva 3x12 strela, u četvrtfinalu, polufinalu i finalu, u periodu od Olimpijskih igara 2000. do Svetskog prvenstva 2005. Pogledaj donju tabelu. Ne iznenadjuje podatak da su medju prvom petoricom tri Australijska takmičara, koje je svojevremeno trenirao trener Lee, primenjujući KSL Shot Cycle Tehniku.

12 ARROW MATCHES AVG.
(WAC + OLYMPIC - 2000-2005)
1 CUDDIHY AUS 113.3
2 FAIRWEATHER AUS 112.7
3 TORRES FRA 112.7
4 BARNES AUS 112.3
5 YEON KOR 112.3
6 YAMAMOTO JPN 111.7
7 IM KOR 111.3
8 FRANGILLI ITA 110.7
9 VAN ALTEN NED 110.0
10 GALIAZZO ITA 110.0
11 CHUNG KOR 109.7
12 PARK KOR 108.7
13 CHOI KOR 108.3
14 WUNDERLE USA 107.3
15 MORIYA JPN 106.3


KSL Logo
2005- KSL International Archery - All rights reserved